Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Υπόμνημα που έστειλε η Παναττική Πρωτοβουλία και άλλοι σύλλογοι για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε 38 φορείς.

Υπόμνημα που έστειλε η Παναττική Πρωτοβουλία και άλλοι σύλλογοι για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε 38 φορείς. Οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη εγκατάσταση μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας αναφέρονται στις ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (παράνομο κεραιών κινητής τηλεφωνίας )άδεια από την ΕΕΤΤ, γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ, έγκριση ΜΠΕ, και έγκριση από την αρμόδια πολεοδομία. Σημαντικές είναι και οι νομολογιακές εξελίξεις πχ η απόφαση αριθ. 9034/2009 που δίνει το δικαίωμα στους αιτούντες να αποξηλώνουν αυτοί τις παράνομες κεραίες αν μέσα σε διάστημα 20 ημερών δεν έχουν απομακρυνθεί από τις εταιρίες.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ


ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Προς

Την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ι) Αρμόδιο Επίτροπο Επικοινωνιών

ιι) Αρμόδιο Επίτροπο Περιβάλλοντος

ιιι) Αρμόδιο Επίτροπο Υγείας

ιv) Αρμόδιο Επίτροπο Δικαιοσύνης

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού

2. Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

3. Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

4. Γραφείο Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

5. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

6. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

7. Γραφείο Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

8. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

9. Επιτροπή της Βουλής για το Περιβάλλον

10. Επιτροπή της Βουλής για τις Επικοινωνίες

11. Επιτροπή της Βουλής για θέματα Δικαιοσύνης

12. Πρόεδρο Αρείου Πάγου

13. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

14. Πρόεδρο Συμβουλίου της Επικρατείας

15. Πρόεδρο ‘Ε Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας

16. Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Διοικητικού Εφετείου Αθήνας

17. Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

18. Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Εφετείου Αθήνας

19. Πρόεδρο Τριμελούς Επιτροπής Εφετείου Πειραιά

20. Προϊστάμενο Εισαγγελίας Αθηνών

21. Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πειραιά

22. Πρόεδρος Τριμελούς Επιτροπής Πρωτοδικείου Αθήνας

23. Πρόεδρος Τριμελούς Επιτροπής Πρωτοδικείου Πειραιά

24. Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»

25. Ανεξάρτητη Αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων»

26. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

27. Περιφέρεια Αττικής

28. Τμήμα Περιβάλλοντος Ν.Α. Αττικής

29. Δήμαρχο Αθηναίων

30. Πρόεδρο ΤΕΔΚΝΑ

31. Πρόεδρο ΚΕΔΚΕ

32. Πρόεδρο ΕΝΑΕ

33. ΠΑΣΟΚ

34. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

35. ΚΚΕ

36. ΛΑΟΣ

37. ΣΥΡΙΖΑ

38. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Με αφορμή τόσο τις επιστημονικές όσο και τις νομολογιακές εξελίξεις αναφορικά με την εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε κατοικίες, αλλά και σε χώρους, όπου συγκεντρώνονται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με την παρούσα κάνουμε σύντομη αναφορά στις θέσεις μας σχετικά με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και σε σχέση με την ολοένα αυξανόμενη και άναρχη τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού, δίχως κανένα προηγούμενο σχεδιασμό και ουσιαστικό έλεγχο από τη Διοίκηση.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

α) Παράνομο κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Οι προϋποθέσεις νόμιμης εγκατάστασης μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας είναι οι ακόλουθες:

Άδεια της ΕΕΤΤ

Απαραίτητες Προϋπoθέσεις γι’ αυτήν είναι κυρίως: Βεβαίωση της Υ.Π.Α. για ύψος της κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Χρησιμεύει για την ασφάλεια της αεροπλοϊας

 Γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Γνωματεύει για το μέγεθος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας

 Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων

• Δίδεται με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (Ν. 3431/2006) από την αρμόδια Διοικητική Περιφέρεια

• Κατά το προηγούμενο καθεστώς (με ερμηνευτικές διαδικασίες και στη συνέχεια με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) από την αρμόδια διοικητικά Νομαρχία και κατά περίπτωση από την Περιφέρεια• ‘Εγκριση Δομικών Κατασκευών από την αρμόδια πολεοδομία.

Προϋποθέσεις γι’ αυτήν είναι κυρίως: Πλήρης φακέλος αδειοδότησης με όλα τα παραπάνω έγγραφα και κατάθεσή του

Απαιτείται για τη βεβαίωση της νομιμότητας εγκατάστασης και λειτουργίας της υπό πολεοδομική έγκριση κεραίας

 Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα για τη στατικότητα του κτιρίουΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δε δίδεται η κλασσική πολεοδομική άδεια, αλλά Εγκριση Δομικών Κατασκευών.

Παρά το γεγονός ότι ο Ν. 3431/2006 επιβάλλει την τήρηση σειράς προϋποθέσεων, περίπου το 1/3 των κεραιών, που εγκαθίστανται και λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια δε διαθέτει ούτε καν τη Γνωμάτευση της ΕΕΑΕ.β) Ανυπαρξία Εκτελεστικού ΜηχανισμούΔυστυχώς στο νέο Νόμο(3431/2006) δεν παρέχεται ευχερώς στη Διοίκηση, ήτοι στην Πολεοδομία, η δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης αυθαίρετων και όλως παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

1. Έτσι οι Πολεοδομίες:

• με την έλλειψη σαφών εκτελεστικών διατάξεων στο νομοθετικό πλαίσιο και την άρνηση, κυρίως από ευθυνοφοβία, δεν εφαρμόζουν, ως οφείλουν, τις διοικητικές (από την ΕΕΤΤ π.χ.) ή δικαστικές - προσωρινές ή οριστικές) αποφάσεις.

Έτσι στην περίπτωση αυτή άλλες Πολεοδομίες εφαρμόζουν το άρθρο 70 περ.δ & ε του Ν. 3431/2006 και αποξηλώνουν κεραίες και άλλες επικαλούνται αναρμοδιότητα, διαιωνιζομένης μια παράνομης λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας.2. Η ΔΕΗ:

H Δ.Ε.Η. ειδικά στις περιπτώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας:

• Δεν ελέγχει την εκ του νόμου προβλεπόμενη, προηγούμενη της λειτουργίας, ηλεκτροδότηση του μηχανισμού της, με επαγγελματικό τιμολόγιο.

• Δεν ελέγχει το παράνομο της ηλεκτροδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από οικιακό ρεύμα.

• Και στις περιπτώσεις νόμιμης υποχρέωσης της για διακοπή λειτουργίας του ρεύματος, αρνείται με διάφορες προφάσεις, την εφαρμογή των διατάξεων που εφαρμόζει σε όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων (και κατεδαφιστέων μάλιστα) κατασκευών.

• Με την έλλειψη του ελέγχου αυτού, πολλές φορές χρησιμοποιείται για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οικιακό ρεύμα που έχει διαφορετικό τιμολόγιο (σε βάρος της ΔΕΗ) ή ακόμα-ακόμα και κοινόχρηστο εν αγνοία των λοιπών του εκμισθωτή συνιδιοκτητών.

• Σε περίπτωση που μια κεραία δε διαθέτει ξεχωριστή παροχή άλλα πρακτορεία της ΔΕΗ προβαίνουν σε έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστώσουν από ποια παροχή λαμβάνει ρεύμα και άλλα όχι.

• Ο Ν.3431/2006, όπως και ο Ν.2801/2000 προβλέπει ότι σε περίπτωση μη ηλεκτροδότησης μιας κεραίας με ξεχωριστή παροχή, είτε αυτή διαθέτει άδεια από την ΕΕΤΤ είτε όχι, οι εγκαταστάσεις κατάσχονται και κινείται σχετική ποινική διαδικασία κατά αυτού που «διευκόλυνε» την ηλεκτροδότηση της κεραίας.3. ΕΕΤΤ:

Η ΕΕΤΤ, όταν διαπιστώσει το παράνομο μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας, σε όλες τις περιπτώσεις καλεί την εκάστοτε εταιρία κινητής τηλεφωνίας σε ακρόαση, επιβάλλοντας μηδαμινά διοικητικά πρόστιμα.

Αν και υφίσταται, βάσει του Κανονισμού της η δυνατότητα ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας της σε περίπτωση εξακολουθητικών παραβάσεων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, εντούτοις δεν το κάνει ποτέ.γ) Παραβάσεις Δικαστικών Αποφάσεων

Δυστυχώς, όταν η Απόφαση του Δικαστηρίου, ιδιαίτερα στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δε δίνει το δικαίωμα στους εκάστοτε αιτούντες να εκτελέσουν οι ίδιοι την απόφαση του Δικαστηρίου, η απόφαση αυτή μένει ανεφάρμοστη, καθόσον ουδέποτε η εταιρία κινητής τηλεφωνίας την εφαρμόζει. Αποτέλεσμα της παρελκυστικής αυτής τακτικής των εταιριών είναι να διαιωνίζεται τουλάχιστον μέχρι τη συζήτηση της τακτικής αγωγής η παράνομη λειτουργία των κεραιοσυστημάτων εις βάρος της υγείας των περιοίκων.δ) Πολιτική Αγωγή στα Ποινικά Δικαστήρια

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα προστασίας στην προσωπικότητά τους, κατ’ άρθρο 57 ΑΚ, εντούτοις παρανόμως οι πολίτες αποβάλλονται από την παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων. Το γεγονός αυτό είναι τουλάχιστον απαράδεκτο, αφού ενώ επιτρέπεται η άσκηση αγωγής αποζημίωσης, εντούτοις όλως αυθαιρέτως η πολιτική αγωγή αποβάλλεται από Δικαστήρια, σχέση έχοντα με περιβαλλοντικά ζητήματα, εδράζοντας την εν λόγω απόφαση σε διάταξη αντιεισαγγελέα. Το θέμα αυτό δέον, όπως απασχολήσει τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, καθόσον πολύ σπάνια υφίσταται καταδικαστική Απόφαση για παραβάσεις της πολεοδομικής Νομοθεσίας, αλλά και της ευρύτερης Νομοθεσίας, που αφορά στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.ε) Αντιδεοντολογική και απηνής επίκληση ενστάσεως ελλείψεως πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο του δικηγόρου.

Πάγια τακτική και των τριών εταιριών κινητής τηλεφωνίας αποτελεί ιδιαίτερα σε ένδικες διαδικασίες με οικονομικό αντικείμενο η προβολή της εν λόγω ένστασης, με την οποία αμφισβητείται ευθέως η εντολή του εκάστοτε πολίτη στον πληρεξούσιό του δικηγόρο. Το θέμα αυτό πρέπει να οδηγηθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους, προκειμένου να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές στους δικηγόρους, που θέτουν δικονομικά κωλύματα και παρελκύουν την ουσία της υπόθεσης.ΙΙ.ΔΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μόνο σχεδόν αυτό προσπαθεί να αποτελέσει «τη μύγα μεσ’ το γάλα», στη γενική γραμμή αντιμετώπισης του θέματος από πλευρά διοίκησης.

Από διάφορα έγγραφα του σταχυολογούμε τα κάτωθι αποσπάσματα:

«…… Για περαιτέρω λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και μέχρι την οριστικοποίηση των επιστημονικών δεδομένων, το Υπ. Υγείας & Κοινων. Αλληλεγγύης κρίνει σκόπιμη την αποφυγή εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων (σ.σ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας) κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, παιδικούς σταθμούς κλπ και γενικότερα σε χώρους όπου παραμένουν άνθρωποι για μεγάλο χρονικό διάστημα….»

«….Ωστόσο για περαιτέρω λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και μέχρι την οριστικοποίηση των επιστημονικών δεδομένων, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κρίνει σκόπιμη την αποφυγή εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, παιδικούς σταθμούς κλπ και γενικότερα σε χώρους, όπου διαμένουν άνθρωποι για μεγάλο χρονικό διάστημα και παράλληλα αναγκαίο τον έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία κινητής τηλεφωνίας….»ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ: Είναι το μοναδικό (και το πιο αρμόδιο…) που βρίσκεται εκτός των διαδικασιών διαμόρφωσης των προεδρικών διαταγμάτων για την εφαρμογή του Ν.3431/2006.β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μετά από καταιγισμό αναφορών διευθυντών σχολείων ότι οι γονείς μεταγράφουν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία, όταν υπάρχουν κοντά σ’αυτά κεραίες κινητής τηλεφωνίας:

Το 2006 (και μετά την ισχύ του ν. 3431/2006) με απόφαση του έκρινε κατάλληλα ως σχολικά κτίρια όσα απέχουν 500 μέτρα από εγκατεστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας που μειώνονταν στα 150 μέτρα για τα αστικά μπλόκ.

Μόλις έγινε γνωστό το θέμα το Νοέμβρη του 2006, η απόφαση ανακλήθηκε αναιτιολόγητα, εν κρυπτώ εν μια νυκτί.γ) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Νησίδα γνώσης, πληροφόρησης και νομικής και διοικητικής αντιμετώπισης από τον πολίτη, αλλά και τον νομικό, αποτελεί η ειδική και πολύ εμπεριστατωμένη ειδική έκθεση της Ανεξάρτητης αυτής Αρχής που επισημαίνει τα αρνητικά επιστημονικώς σημεία των ακτινοβολιών από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας όσο και τις ατέλειες του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα για το θέμα. Δυστυχώς ουσιαστικά το Κράτος κωφεύει. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε και μια σειρά γνωμοδοτήσεων που αφορούν την εφαρμογή του ν. . 3431/2006 στον οποίο επισημαίνονται πλήθος νομικών προβλημάτων. Και εδώ το κράτος παρά το Σύνταγμα κωφεύει.δ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με τα προβλήματα υγείας, που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αναφέρει συντασσόμενο με την κοινοτική αρχή της προφύλαξης μεταξύ άλλων τα ακόλουθα για το θέμα:

«……… Έχοντας μεταξύ άλλων υπόψη τα άρθρα 137, 152 και 174 της Συνθήκης ΕΚ που επιδιώκουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Έχοντας υπόψη τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz-300GHz) και την έκθεση της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διχογνωμία στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν τα ΗΜΠ έχει ενταθεί μετά τη 12η Ιουλίου 1999 και τη θέσπιση ορίων έκθεσης του κοινού σε ΗΜΠ (0 Hz-300GHz) μέσω της σύστασης 1999/519/ΕΚ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία οριστικών συμπερασμάτων από την επιστημονική κοινότητα δεν έχει εμποδίσει ορισμένες εθνικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις, σε τουλάχιστον εννέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Κίνα, την Ελβετία και τη Ρωσία, να θεσπίσουν όρια έκθεσης προληπτικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου κατώτερα των ορίων που συνιστούν η Επιτροπή και η ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή της, η επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι έρευνες σχετικά με τις ενδιάμεσες και τις πολύ χαμηλές συχνότητες, ούτως ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τις επιπτώσεις τους στην υγεία.

Για όλα τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Ζητά να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι βιολογικές επιπτώσεις κατά την αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντικτύπου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία, ειδικότερα καθώς ορισμένες μελέτες έχουν εντοπίσει τις πιο επιβλαβείς επιπτώσεις στα χαμηλότερα επίπεδα. Ζητά τη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων προβλημάτων για την υγεία, εξετάζοντας λύσεις που εκμηδενίζουν ή περιορίζουν τις επιπτώσεις της παλμοπλατικής διαμόρφωσης των συχνοτήτων (ΡΑΜ) που χρησιμοποιούνται για την εκπομπή.

Καλεί τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση της εγκατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας να καταλήξουν σε συμφωνία από κοινού με τους παρόχους του συγκεκριμένου τομέα, για την κοινή χρήση των υποδομών, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός τους και η έκθεση του πληθυσμού σε ΗΜΠ.

Καλεί τη Διεθνή Επιτροπή για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ και ανοιχτές στο διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των προτύπων.ΙΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (πρόσφατα με ορισμένες αποφάσεις επί αιτήσεων αναστολών καινοτόμησε εκ νέου με το Ε’ Τμήμα του))

Επισημαίνουμε δύο αποφάσεις του:

• Τη με αριθ.741/2008, η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει:

 δεν αρκεί η γνωμάτευση της Ε.Ε.Α.Ε. (λόγω της αοριστίας της) για τη νομιμότητα ως προς τις βλάβες της υγείας και ότι

 γι’αυτό μόνο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την νομιμότητα της λειτουργίας της κεραίας κινητής τηλεφωνίας .

 Κατά συνέπεια, ακόμα και σύμφωνα με τον Ν. 3431/2006 που προβλέπει την μεταβατική διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 31, οφείλει να διακόψει τη λειτουργία της τουλάχιστον μέχρι την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Περιφέρεια (κατά τον Ν. 3431/2006), βάσει των παραπάνω διατάξεων.

• Τη με αριθ. 759/2008, η οποία μεταξύ των άλλων επισημαίνει:

 δεν αρκεί η αναφορά στις αποφάσεις ότι δεν παραβιάζονται τα όρια της έκθεσης, που προβλέπονται από το Νόμο, εφ΄όσον δεν υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

 δηλ. επιβεβαιώνεται η ρευστότητα των ορίων και τίθεται για την ασφάλεια περί τις βλάβες ως αποκλειστική προϋπόθεση για την εγκυρότητα λειτουργίας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων2.Διοικητικά Εφετεία

Τα Διοικητικά Εφετεία (κυρίως με την ακυρωτική τους διαδικασία) έχουν μια επαμφοτερίζουσα δικανική συμπεριφορά.

Όμως πρόσφατα έχουμε και εδώ μια θετική στροφή:

Αναφέρουμε μια πρόσφατη (τέλη του 2007) απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, τη, με αριθ. 1030/2007:

Κρίνει ατ’ αρχήν αναγκαίο τον έλεγχο της πολεοδομίας για το σύνολο των προϋποθέσεων νομιμότητας για την έκδοση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών: «….Συνακόλουθα η πολεοδομική αρχή, προκειμένου να χορηγήσει έγκριση εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας πρέπει να ερευνά αν έχουν προηγουμένως χορηγηθεί αφ' ενός μεν η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον οικείο Νομάρχη, η οποία μάλιστα πρέπει να έχει προηγηθεί πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση της κεραίας αυτής, αφ' ετέρου δε η άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθώς και ότι με την απαιτούμενη κατασκευή για την εγκατάσταση της κεραίας δεν παραβιάζονται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Στην περίπτωση δε που η εγκατάσταση της κεραίας έχει γίνει χωρίς κάποια από τις παραπάνω εγκρίσεις, που αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση, αλλά και το νόμιμο έρεισμα της εκδιδόμενης στη συνέχεια πράξης εγκρίσεως δομικών κατασκευών, η πολεοδομική αρχή δεν μπορεί να προχωρήσει, κατά το άρθρο 22 του ΓΟΚ (ν. 1577/1985} σε νομιμοποίηση των εν λόγω κατασκευών, έστω και αν αυτές δεν αντίκεινται στις ισχύουσες ουσιαστικές πολεοδομικές διατάξεις.

Κρίνει ως μη εφαρμοζομένη την παράγραφο 19 του άρθρου 31 του Ν. 3431/2006, που επιτρέπει της εκ των υστέρων έγκριση ΜΠΕ όταν η υπό έγκριση εγκατάσταση δεν είναι καθ’ όλα τα λοιπά στοιχείανόμιμη: «…..Εξ άλλου με τη νεότερη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 (φ. 13/3.2.2006 Α') δίνεται η δυνατότητα στους προϋφισταμένους του νόμου αυτού σταθμούς, που στερούνται της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, να προσκομίσουν σχετική μελέτη μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 18 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η εφαρμογή όμως της διατάξεως αυτής προϋποθέτει σταθμούς νομίμως υφιστάμενους μετά από έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, ενόψει και της σαφούς διατυπώσεως του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου σύμφωνα με το οποίο για τους πιο πάνω σταθμούς, που θα κάνουν χρήση της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, διατηρούνται σε ισχύ οι πολεοδομικές εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί.3. Πολιτική Δικαιοσύνη

• Εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η εφαρμογή του παρεπίμπτοντος ελέγχου για τα θέματα διοικητικού δικαίου είναι δυσχερής.

• Εχουμε υπ’όψη μας τρεις αποφάσεις στο Πολ. Πρωτ. Αθήνας, δύο στο αντίστοιχο του Πειραιά και δύο στην περιφέρεια που όχι μόνο διατάσσουν την αποξήλωση , αλλά επιδικάζουν και αποζημιώσεις, αρκετά υψηλές.

• Στη διαδικασία όμως των Ασφαλιστικών Μέτρων τα πράγματα είναι καλλίτερα. Συνεχώς αυξάνονται οι αποφάσεις προσωρινής ρύθμισης με διατακτικό τη διακοπή λειτουργίας της επίδικης κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

• Όμως το πρόβλημα είναι η αδυναμία εκτελέσεως, με βάση τα όσα παραπάνω αναφέραμε.

• Πρόσφατα όμως εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μια Απόφαση-Σταθμός, η με αριθ. 9034/2009, που δίνει το δικαίωμα στους αιτούντες πολίτες να «κατεβάζουν» αυτοί τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ορίζει: «…Υποχρεώνει την πρώτη των καθ' ων να προβεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σ' αυτήν της παρούσας, στην απομάκρυνση του παραπάνω σταθμού βάσης (κεραίας) μετά των βοηθητικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων του, διαφορετικά παρέχει την άδεια στους αιτούντες να προβούν στην παραπάνω ενέργεια με έξοδα της πρώτης των καθ' ων, στην τελευταία δε αυτή περίπτωση υποχρεώνει τους_αιτούντες να προβούν στην εν λόγω ενέργεια με την παρουσία τεχνικού της καθ' ης και να παραδώσουν στην τελευταία το σταθμό βάσης με τα βοηθητικά μηχανήματα και εξαρτήματα.

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν και οι κάτωθι αποφάσεις Μονομελών Πρωτοδικείων σε όλη τη χώρα: 9034/2009 ΜΠρΑθ, 2061/2009ΜπρΑΘ, 4435/2009ΜπρΑθ, 34/2009ΜπρΧαν, 35/2009 ΜπρΧαν, 36/2009 ΜπρΧαν 106/2009 ΜπρΧαν και 36/2009 ΜΠρΧαν.IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.Αλλαγή Νομοθετικού πλαισίου

Στόχος

Κατ’ αρχήν: Δραστική μείωση των ορίων έκθεσης (ΠΡΟΣΟΧΗ:όχι ασφαλείας, διότι δεν υπάρχουν τέτοια όρια)

• Ειδικότερα προτείνεται άμεσα:

Ι. Άμεση εφαρμογή του μέτρου της απόστασης 300 μέτρων από δημόσιους χώρους που συχνάζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (όπως είναι παιδιά, υπερήλικες και ασθενείς).

ΙΙ. Επανασχεδιασμό ενιαίου δικτύου κεραιών, μετά από μελέτη που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της πολιτείας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

ΙΙΙ. Πλήρης καταγραφή των υπαρχόντων κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε αρχείο προσβάσιμο σε κάθε πολίτη και υποχρεωτική σήμανση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

ΙV. Αφαίρεση άδειας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε εταιρία που θα εγκαθιστά κατ’ εξακολούθηση κεραίες κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια, χωρίς δικαίωμα επανέγκρισης.• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

• Υποχρεωτική και ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όχι γενικά αλλά για την συγκεκριμένη περιοχή

• Έγκριση από την αρμόδια ανώτερη Τοπική Αυτοδιοικητική Αρχή, στα διοικητικά όρια, της οποίας εμπίπτει η εκάστοτε κεραία.

• Στα πλαίσια της εν λόγω Μελέτης υποχρεωτική-δεσμευτική γνωμάτευση του αρμοδίου διοικητικά Δήμου ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση κεραίας δεν βρίσκεται κοντά σε χώρους ευπαθών κοινωνικών ομάδων, δεν δημιουργεί κορεσμό στην περιοχή (είτε την ευρύτερη του Δήμου είτε και μερικότερη της συγκεκριμένης γειτονιάς).

• Κατάργηση της διάταξης της παρ. 19 του άρθρου 31 του Ν. 3431/2006 ως αντιβαίνουσα στο Σύνταγμα περί προληπτικού ελέγχου κατά το άρθρο 24 του Σ.

• Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας

• Ενεργότερη συμμετοχή των αρμοδίων Πολεοδομιών που να μην περιορίζεται στον έλεγχο της πολεοδομικής νομιμότητας του χώρου της εγκατάστασης και της εγκατάστασης αυτής καθ’εαυτής, αλλά στο σύνολο των πολεοδομικών και οικοδομικών εγγυήσεων, όπως εφαρμόζεται και σε όποια άλλη κατασκευή σε ακίνητο.

• Υποχρεωτική έγκριση χρήσης επαγγελματικού ρεύματος πριν από την αδειοδότηση.

• Η Άδεια της ΕΕΤΤ πρέπει να είναι αιτιολογημένη για τη συγκεκριμένη κεραία στη συγκεκριμένη περιοχή και όχι ένα πανομοιότυπο έγγραφο που δίδεται, χωρίς επισταμένο έλεγχο και βασισμένο σε απλές δηλώσεις του κάθε αιτούντα.

• Εφ’ όσον η κεραία εγκαθίσταται σε πολυκατοικία και έχουν τηρηθεί όλοι οι υπόλοιποι όροι που προτείνεται, απαιτείται και η ομόφωνη απόφαση έγκρισης της εγκατάστασης από τη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών και συμμόρφωση προς τον Κανονισμό της, καθώς δεν είναι δυνατή σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου η αλλαγή της κατά προορισμό χρήση της ταράτσας, που αποτελεί κοινόχρηστο χώρο, έστω κι αν κάποιος από τους συνιδιοκτήτες έχει την αποκλειστική χρήση αυτής.

• Θεωρουμένου του ακινήτου ως «ιστός» της κεραίας, εφαρμογή της σήμανσης στην είσοδο της πολυκατοικίας ότι «εδώ είναι εγκατεστημένη κεραία κινητής τηλεφωνίας», ως εγγύηση της γνώσης του πολίτη για την εγκατάσταση αυτή.• Για την Ε.Ε.Α.Ε.

• Κατάργηση της ευθύνης γνωμοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

• Αντικατάσταση με νέα επιτροπή που θα έχει χαρακτήρα Ανεξάρτητης Αρχής (βλ. Γαλλία) που:

• θα ερευνά με τη συμμετοχή και άλλων ειδικοτήτων (π.χ. υγειινολόγοι, βιοκυταρολόγοι κλπ.), επιστημονικά και ολοκληρωμένα

• με κριτήριο και την κοινωνική υγεία,

• θα ελέγχει προληπτικά την εγκατάσταση με συνολικά (συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών) κριτήρια

• θα επιβεβαιώνει με αιφνιδιαστικό έλεγχο τη νομιμότητα των αιτουμένων στοιχείων.

• Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη συγκρότηση της.Εκτελεστικός Μηχανισμός

• Σαφής προσδιορισμός του εκτελεστικού μηχανισμού για την εφαρμογή των διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων, εφ’ όσον κρίνονται παράνομες οι κεραίες. Προτείνουμε το μηχανισμό των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων.

• Νομιμοποίηση του καθενός που έχει έννομο συμφέρoν (πχ. των περιοίκων) να διενεργήσει απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, που δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις (με χρήση εξειδικευμένων συνεργείων) σε περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς και η εταιρία που την εγκατέστησε δεν την απομακρύνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

• Άμεση μεταβατική διάταξη για την καταγραφή και αποξήλωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που δε διαθέτουν ούτε καν άδεια της Ε.Ε.Τ.Τ. και άμεση εκτέλεση των (ήδη τελεσιδίκων, οριστικών και προσωρινής εφαρμογής) δικαστικών αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί προβλέποντας την αποξήλωση των κεραιών, εντός 30 ημερών maximum από τη δημοσίευση του νέου Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς δικαίωμα ενδίκων μέσων από την παρανομούσα εταιρία, με ευθύνη των Δήμων.

Με βάση αυτό το γενικό σχεδιασμό προτάσεων σας επισυνάπτουμε και τις τροπολογίες-αιτήματα, που η Πρωτοβουλία μας κατέθεσε με δεδομένο το Νομοθετικό καθεστώς, που ισχύει σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 και την υφιστάμενη σήμερα Νομολογία των Δικαστηρίων.Τελειώνοντας ενόψει και της ενισχυμένης κοινής επικοινωνιακής πολιτικής των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οφείλουμε να παρέμβουμε δυναμικά, εκφράζοντας τις θέσεις μας στους αρμόδιους για το θέμα κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Επικοινωνιών, στην κατεύθυνση της επίλυσης των ζητημάτων, που υφίστανται και τέθηκαν ανωτέρω, αλλά και στην κατεύθυνση της αλλαγής του Νόμου, βάσει των νέων επιστημονικών δεδομένων, που κρούουν καθημερινά τον κώδωνα του κινδύνου από τις επιβλαβείς επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας.Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010

Το ως άνω κείμενο συνυπογράφεται και υποστηρίζεται από τους κάτωθι φορείς και συλλογικότητες: