Συνολικές προβολές σελίδας

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διερεύνηση Ερωτήματος/Καταγγελίας E.E.T.T. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διερεύνηση Ερωτήματος/Καταγγελίας E.E.T.T. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Διερεύνηση Ερωτήματος/Καταγγελίας E.E.T.T

Η ΕΕΤΤ εξετάζει όλες τις επώνυμες καταγγελίες απαντώντας στον καταγγέλλοντα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εφόσον κατόπιν έρευνας στα τηρούμενα αρχεία της ΕΕΤΤ διαπιστωθεί η ύπαρξη αδείας για μία κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας, ενημερώνεται εγγράφως ο καταγγέλλοντας και σε περίπτωση που το έχει αιτηθεί του προσκομίζονται και αντίγραφα από το σχετικό φάκελο.

Διενέργεια Αυτοψίας
Στη συνέχεια και ιδίως στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι η κατασκευή κεραίας δε διαθέτει σχετική άδεια της ΕΕΤΤ, διενεργείται αυτοψία είτε από κλιμάκιο της ΕΕΤΤ είτε από την αρμόδια Περιφέρεια και ενημερώνεται ο καταγγέλλοντας για τα αποτελέσματα αυτής.
Αν με την αυτοψία προκύψει παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, η ΕΕΤΤ προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 77 του Ν. 4070/2012.

Κυρώσεις
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 77 του Ν. 4070/2012 αποστέλλεται στον κάτοχο της μη αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας επιστολή συμμόρφωσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός ενός μηνός.
Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος και σε περίπτωση που δεν έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα, ο κάτοχος της κατασκευής καλείται σε Ακρόαση. Με απόφαση της ΕΕΤΤ, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000). Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

Η ανωτέρω απόφαση επιβολής ποινών κοινοποιείται στην αρμόδια Εισαγγελία στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας προς επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων και στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία και διατάσσει την κατεδάφιση των παράνομων κατασκευών κεραιών.