Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των σταθμών κεραιών ΘΕΤΙΔΟΣ 35 στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΤΙΔΟΣ 35 στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, στο Νομό ΑΤΤΙΚΗΣ της εταιρείας COSMOTE ΑΕ,

 Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία SINE TECHNOLOGIES OE διαπιστώθηκε ότι στην οδό ΘΕΤΙΔΟΣ 35 στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ,στο Νομό ΑΤΤΙΚΗΣ, στην οροφή διόροφου κτιρίου υπάρχουν εγκατεστημένες κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE ΑΕ. Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι στην εν λόγω θέση διαπιστώθηκε η ύπαρξη αγνώστου αριθμού κεραιοδιατάξεων εντός καλυμμένης κατασκευής ορθογώνιας διατομής με μορφή καμινάδας.


 


Πραγματοποιήθηκαν Μετρήσεις στα ακόλουθα σημεία περιμετρικά του σταθμού:
Σημείο 1Επί του εδάφους στην οδό Θέτιδος 37, σε οριζόντια απόσταση 28 περίπου μέτρων νοτιοανατολικά από το κεραιοσύστημα της εταιρείας COSMOTE AE.
Σημείο 2Επί του εδάφους στην οδό Θέτιδος, σε οριζόντια απόσταση 29 περίπου μέτρων νοτιοδυτικά από το κεραιοσύστημα της εταιρείας COSMOTE AE.
Σημείο 3Επί του εδάφους στην οδό Θέτιδος 35, σε οριζόντια απόσταση 17 περίπου μέτρων νότια από το κεραιοσύστημα της εταιρείας COSMOTE AE.
Σημείο 4Επί του εδάφους στην οδό Έλλης 15, σε οριζόντια απόσταση 81 περίπου μέτρων δυτικά από το κεραιοσύστημα της εταιρείας COSMOTE AE.
Σημείο 5Επί του εδάφους στην οδό Έλλης 11, σε οριζόντια απόσταση 61 περίπου μέτρων βορειοανατολικά από το κεραιοσύστημα της εταιρείας COSMOTE AE.
Σημείο 6*Σε κατοικίες στην οδό Θέτιδος με αριθμό 33, 35, 37.
Σημείο 7*Σε κατοικίες στην οδό Έλλης με αριθμό 11, 14, 15.
* Δεν κατέστη εφικτή η πρόσβαση


 


Στο ιστόγραμμα παρουσιάζεται σε λογαριθμική κλίμακα η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα “πίτας”Στο ιστόγραμμα παρουσιάζεται σε λογαριθμική κλίμακα η ένταση του μαγνητικού πεδίου στα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα “πίτας”

 

Στο ιστόγραμμα παρουσιάζεται σε λογαριθμική κλίμακα η πυκνότητα ισχύος στα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. Το απεικονιζόμενο όριο αντιστοιχεί στο «αυστηρότερο» όριο – αριθμητικά μικρότερο όριο – των περιοχών συχνοτήτων όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα “πίτας”
Στο διάγραμμα παρουσιάζεται ο λόγος έκθεσης της μετρούμενης τιμής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (πυκνότητα ισχύος) στις φασματικές περιοχές του Πίνακα 3.1 για το σημείο μέτρησης 4 στο οποίο καταγράφηκε η μεγαλύτερη τιμή έντασης ηλεκτρικού πεδίου και ο αντίστοιχος συνολικός λόγος έκθεσης (τελευταία δεξιά στήλη) Το όριο του λόγου έκθεσης για κάθε φασματική περιοχή, καθώς και του συνολικού, είναι η τιμή 1.
 

 
Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η ανάλυση της μετρούμενης πυκνότητας ισχύος σε φασματικές περιοχές στο σημείο μέτρησης 4

Δεν υπάρχουν σχόλια: