Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Αξιότιμες κυρίες και Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές. Θέμα: Νομοσχέδιο για Σταθμούς Βάσης κινητής Τηλεφωνίας.


 Κηφισιά, 25 Φεβρουαρίου 2012

Θέμα: Νομοσχέδιο για Σταθμούς Βάσης κινητής Τηλεφωνίας (Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις)

Αξιότιμες κυρίες και Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Σας καλούμε να καταψηφίσετε όλα τα άρθρα σχετικά με την αδειοδότηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Τη 16η Ιανουαρίου 2012 κοινοποιήσαμε επιστολή - υπόμνημα στα μέλη της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με θέμα “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”, στοιχειοθετώντας τις θέσεις μας για συγκεκριμένα άρθρα του Σχεδίου Νόμου “Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις”.

Την 24η Ιανουαρίου 2012 κοινοποιήσαμε επιστολή - υπόμνημα στα μέλη της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με θέμα “Νομοσχέδιο για Σταθμούς Βάσης κινητής Τηλεφωνίας”, με τη θέση μας σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα του εν λόγω νομοσχεδίου καθώς και σε σχέση με τη μονοδιάστατη πληροφόρηση της επιτροπής.

Ήδη, ο κος Σάββας Αναστασιάδης, εκ των εισηγητών του Ν/Σ, με την με αρ. πρωτ. 4822/23-01-2012 ερώτησή του, προς τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θέτει θέμα "Απομάκρυνσης πυλώνων της ΔΕΗ από κατοικημένη περιοχή στο Παλαιόκαστρο θεσσαλονίκης" (http://www.savvas-anastasiadis.gr/savvas/index.php?code=524&f=docs2).

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Επειδή, σύμφωνα με έρευνες οι ακτινοβολίες χαμηλών συχνοτήτων έχουν συνδεθεί με τις αποβολές εγκυμοσύνης, το Αλτσχάϊμερ, τη λευχαιμία, τον καρκίνο του στήθους και του δέρματος, την αϋπνία, τις θρομβώσεις, βλάβες στο DNA, τον διαβήτη, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τις νευρωτικές διαταραχές, την κατάθλιψη κ.α

Επειδή, λόγω της σύνδεσης τους με τη πρόκληση παιδικής λευχαιμίας, έχουν καταταχθεί στα πιθανά καρκινογόνα το 1998 από το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Υγείας των Η.Π.Α. (NIEHS) και το 2001 από το Διεθνές Πρακτορείο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.»

Πώς δύναται κάποιος να υποστηρίζει τη βλαπτικότητα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων όντας ταυτόχρονα εις εκ των εισηγητών της απελευθέρωσης της τοποθέτησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει δραστική μείωση των ορίων;

Α. Η Θέση μας

Σε αυτό το νομοσχέδιο προωθείται η γρήγορη αδειοδότηση των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, χωρίς να έχει προσμετρηθεί η σοβαρή παράμετρος της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι αναφορές για πιθανές σοβαρές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία πιθανώς προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο, σύμφωνα με την από 31/5/2011 σχετική μελέτη της International Agency for Research on Cancer (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)  <http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf> και τη μελέτη του Lancet Oncology με θέμα “Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields” <http://keraies.files.wordpress.com/2011/07/carcinogenic-emf_pdf.pdf>.

Η αρχή της προφύλαξης, ως δεσμευτικός κανόνας του διεθνούς δικαίου, όπως ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, αναφέρει τα εξής: «Προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, η προσέγγιση βάσει της προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται ευρέως από τα κράτη, ανάλογα με τις ικανότητές τους. 'Όπου υφίσταται απειλή για σοβαρή ή αμετάκλητη ζημία, η έλλειψη πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως λόγος για την αναβολή λήψης μέτρων αποτελεσματικών ως προς το κόστος, προκειμένου να προληφθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος».

Τονίζουμε το γεγονός πως τα όρια επικινδυνότητας (όχι ασφαλείας) που έχουν τεθεί στη χώρα μας, αν και ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με τα όρια επικινδυνότητας που είχε θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (41 - 58 Volt/m) το 1993, είναι υποπολλαπλάσια των σχετικών Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών.

Κατά συνέπεια, η επιτάχυνση της αδειοδότησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας μπορεί να συνδυαστεί μόνο με τη μείωση των ορίων σε επίπεδα μικρότερα του 1Volt/m (ένταση ηλεκτρικού πεδίου), ώστε ταυτόχρονα με την προάσπιση των επιχειρηματικών συμφερόντων και επενδύσεων των εταιρειών να λαμβάνεται μέριμνα για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Β. Ενημερωτικά Θέματα

1. Ως γνωστό, την 23/9/2008 ιδρύθηκε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με ισότιμους μετόχους τις τρεις (3) εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (Vodafone, Cosmote και Wind), μετοχικό κεφάλαιο Ένα Εκατομμύριο και Εξακόσιες Χιλιάδες Ευρώ (1.600.000€) και διάρκεια τρία (3) έτη, έως την 23/9/2011 <http://www.eekt.gr/LinkClick.aspx?fileticket=26S6ilKGqKo%3d&tabid=94>.

Στην κεντρική σελίδα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής  Εταιρείας αναφέρεται “Τα κινητά τηλέφωνα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - Δημοσίευση στο British Medical Journal” <http://www.eekt.gr/LinkClick.aspx?fileticket=2eoeI9CKLwM%3d&tabid=36>.

Προφανώς, τα κινητά δεν αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Οι Ιταλοί είχαν βγάλει έρευνα πως τα μακαρόνια αδυνατίζουν. 


2. Η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) αποτελεί τον αρμόδιο εθνικό φορέα για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας.

ι) Η φυσική συνεπαγωγή είναι πως το αρμόδιο Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στελεχώνεται από ικανά στελέχη που καλύπτουν τόσο τεχνικά όσο και θέματα υγείας <http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/ni/_ni_stelexosi>.

Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει καθώς στο Γραφείο προΐσταται Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και στελεχώνεται από 3 Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (ο ένας με μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων), 2 φυσικούς και 3 Φυσικούς Ραδιοηλεκτρολόγους.

ιι) Η άλλη φυσική συνεπαγωγή είναι πως η Θετική Γνωμάτευση της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) σχετικά με την κατατεθειμένη μελέτη ραδιοεκπομπών για κεραία αρκεί για να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία, καθώς η ΕΕΑΕ ελέγχει την ακτινοβολία των κεραιών.

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει καθώς η ΕΕΑΕ ελέγχει στα χαρτιά την κατατεθειμένη μελέτη και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά καθώς η έγκριση κατατίθεται πριν την εγκατάσταση και λειτουργία της κεραίας. Η ΕΕΑΕ εξετάζει και εγκρίνει τις μελέτες, οι οποίες λένε πως η ακτινοβολία δεν θα ξεπερνάει τα υψηλά όρια επικινδυνότητας σε συγκεκριμένα σημεία του περιβάλλοντος χώρου.

Δηλαδή, για να μην εκδοθεί μία Θετική Γνωμάτευση από την ΕΕΑΕ θα έπρεπε μια εταιρεία να καταθέσει ενυπογράφως πως η εγκατάστασή πρόκειται να ξεπεράσει τα ήδη υψηλότατα όρια επικινδυνότητας.

ιιι) Η τελική φυσική συνεπαγωγή είναι πως η ύπαρξη του -ομολογουμένως ακριβού- Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων θα καλύψει τις όποιες ανησυχίες ως προς τη δημόσια υγεία.

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, γιατί εκτός από το ασαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός τέτοιου project  προϋπολογισμού περίπου 12.000.000 ευρώ, τίθεται το σοβαρότερο θέμα των ορίων επικινδυνότητας. Δηλαδή, εκεί που είναι τα όρια σήμερα (30 - 40 Volt/m), κάποιος πρέπει να κολλήσει στην κεραία για να πάρει υψηλή μέτρηση. Φυσικά, με ένταση ηλεκτρικού πεδίου πχ στα 30 Volt/m ο ήρωας αυτός θα “φέγγει” μετά.

Την ίδια στιγμή που παγκοσμίως η τάση είναι η θεσμοθέτηση ιδιαιτέρως χαμηλών ορίων εκπομπής, η Ελλάδα, βασιζόμενη σε νούμερα σχεδόν τριάντα (30) χρόνων δείχνει να ενδιαφέρεται μόνο για την ικανοποίηση αιτημάτων των παρόχων, χωρίς καμία θέσπιση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

3. Ως γνωστό, πολλές υποθέσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας καταλήγουν στα δικαστήρια, δημιουργώντας ένα σοβαρό κόστος για τις εταιρείες και τους πολίτες και ένα φόρτο στα σχετικά τμήματα. Το θέμα της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα απασχολεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η πάγια τακτική -που ακολουθείται για οποιοδήποτε θέμα καταλήγει στα δικαστήρια- είναι η προσπάθεια πρόκλησης αναβολών από τον εναγόμενο και η προσπάθεια μετατόπισης της δίκης στο μέλλον.

Κάτι τέτοιο εφαρμόζεται και στα δικαστήρια για κεραίες, καθώς σήμερα υπάρχουν τρεις (3) νόμιμοι εκπρόσωποι για κεραίες εκ μέρους των τριών (3) παρόχων και χιλιάδες παράνομες κεραίες, καταγγελίες και δικαστήρια. Άρα, είναι πιθανό είτε ο εναγόμενος να έχει δικαστήριο σε άλλη πόλη την ίδια ημέρα, είτε ο συνήγορός του να επικαλεστεί ανάλογο κώλυμα.

Η πρόκληση συνεχών αναβολών από τους εναγόμενους σε ένα υπερφορτωμένο δικαστήριο υπονοεί συγκεκριμένη υπερασπιστική τακτική, όχι βούληση εκ μέρους του δικαστικού σώματος.


Γ. Διαδικαστικά Θέματα

Στο πλαίσιο της ακρόασης των φορέων για θέματα κεραιών, ελήφθη η απόφαση να κληθούν την 18/1/2012:
α) η ανεξάρτητη Αρχή Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως αρμόδιος Εθνικός Ρυθμιστής των σχετικών θεμάτων,
β) η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας,
γ) η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ως εκφραστής των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και
δ) η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση εκλήθη σε ακρόαση μία εταιρεία, στην οποία μέτοχοι είναι οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, χωρίς όμως καμία κλήση φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Φυσικά, κάτι τέτοιο, όσο απογοητευτικό και να είναι, δεν μας εκπλήσσει. Άλλωστε, οι σχετικές αναφορές σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, που καταθέτουν ενστάσεις για θέματα κεραιών, αγγίζουν τα όρια της ταύτισης με -κομψά- “απληροφόρητες μάζες”.

Από την άλλη, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, κινήθηκε μεθοδικά και συντονισμένα για την προώθηση των αιτημάτων των μετόχων της, με αποκορύφωμα το σχετικό Νομοσχέδιο.

Δ. Επίλογος

Πανελλαδικά, ανομοιογενείς ομάδες ανθρώπων συγκροτήθηκαν σε “επιτροπές” όταν διαπίστωσαν την ύπαρξη σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας δίπλα από τα “δωμάτια των παιδιών τους”. Αυτό το μωσαϊκό των πολιτών κάθε κοινωνικού, επιστημονικού και οικονομικού επιπέδου σε αρκετές περιπτώσεις εξελίχθηκε σε “γάγγραινα” για συγκεκριμένα συμφέροντα λόγω δυναμικών παρουσιών, νομικών κινήσεων, αλλά κυρίως λόγω επιτυχιών.

Υπάρχει θεσμική εκπροσώπηση για τον οικογενειάρχη του οποίου το παιδί κοιμάται μέσα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό νέφος; Υπάρχει ομοσπονδία για τη μητέρα που ανησυχεί; Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία πιθανώς προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο. Πόσα χρόνια θα περάσουν πριν αυτό αποδειχθεί οριστικά και αμετάκλητα; Δεν μας αρκούν ως μάθημα τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος;

Η ευθύνη σας σε αυτό το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι η προστασία της υγείας του πολίτη με τη δραστική μείωση των ορίων. Αυτό περιμένουμε από εσάς. Όλα τα άρθρα σχετικά με την αδειοδότηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να καταψηφισθούν.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΜΕΡΤΖΗ